Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

FRATAS TIMER. Elever med krav på og behov for spesialundervisning blir fratatt timer blant annet fordi spesialpedagoger blir omplassert til vanlig undervisning.

14.000 elever fratatt spesialundervisning

14.026 elever har mistet deler av spesialundervisningen de har krav på etter at skolene åpnet igjen etter koronanedstengingen i vår. HLF reagerer sterkt.

ØNSKER BIDRAG. Førsteamanuensis Odd Morten Mjøen ved NTNU ønsker flere deltakere til en undersøkelse om elevers opplevelse av skolehverdagen generelt, og nå også i en delundersøkelse som gjelder koronapandemien. Illustrasjonsfoto. Colourbox

NTNU og HLF vil kartlegge skolehverdagen

NTNU Samfunnsforskning og HLF undersøker nå hvordan elever i ungdomsskole og videregående skole opplever skolehverdagen. Flere deltakere ønskes velkommen.

Relixenigjen[1]

Styr unna svindelannonse!

På sosiale medier kan du igjen oppleve å bli lovet "100 prosent velfungerende hørsel" på 28 dager. Dette er ren svindel.

TIDLIG UTE.  Georg Træland ved hørselssentralen ved Sørlandet sykehus har lang og gode erfaring med ambulerende audiograftjeneste.

Hørselshemmede må få hjelp der de bor

Sørlandet sykehus har i mange år tilbudt det myndighetene nå anbefaler: Hørselshemmede får hjelp av ambulerende audiografer og slipper kø på hørselssentralen.

UTFORDRING. Digitale møteplasser og kommunikasjon byr på mange utfordringer, ikke minst opplever hørselshemmede mange barrierer. Illustrasjonsfoto. Colourbox

Stortinget «tatt på sengen» om digital kommunikasjon

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité ble tatt litt på sengen da HLFs generalsekretær Henrik Peersen startet en digital høring med avslått mikrofon for å illustrere hørselshemmedes behov for tilrettelagt kommunikasjon.

EN SKOLE FOR ALLE. HLF vil ha universelt utformede nærskoler hvor hørselshemmede elever får lik mulighet til læring og sosial delaktighet. Illustrasjonsfoto. Colourbox

HLF: 200 millioner til bedre nærskoler

HLF vil sikre at hørselshemmede elever skal få gå på sine nærskoler, og ber Stortinget bevilge 200 millioner kroner for å sikre universell utforming av eksisterende skoler.

NY METODE. Et internasjonalt forskerteam kan vise til god effekt av en eksperimentell behandling mot tinnitus. Lyd på øret og strøm på tunga er viktige stikkord i behandlingen.  Illustrasjonsfoto. Colourbox

Lyd og strøm mot tinnitusplager

Ny eksperimentell studie mot tinnitus vekker interesse. Ved hjelp av lydstimulering og elektriske støt mot tungespisssen kan plagene reduseres i inntil ett år.

 

Din Hørsel
Besøksadresse:
Brynsveien 13
0667 Oslo
Tlf: 22 63 99 00
Org.nr.: 970205195
Pressens faglige utvalg Fagpressen
,