- Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i et intervju publisert på Arbeidstilsynets nettsider.

Advarselen omfatter både vanlige hodetelefoner og såkalte støyreduserende (noise cancelling) hodetelefoner. Ingen av disse er godkjente som hørselsvern, og skal derfor ikke brukes i støysoner på jobb.

Ødelegger effekten

– Vi opplever også at en del ansatte i dag tar på hørselsvern, men tar inn trådløse, små øretelefoner under hørselsvernet. Dette ødelegger hele effekten av å bruke hørselsvernet, og skal unngås, sier direktør Vollheim. 

Arbeidstilsynet oppfordrer til å ta hensyn til hørelsens totalbelastning i løpet av en dag. Dersom en arbeidstaker utsettes for sterk støy på jobb og i tillegg lytter til høy musikk på fritiden, så er risikoen stor for at personen om noen år gradvis får dårligere hørsel. Og hørselstap som skyldes støy er uhelbredelig.

Skremmende 

- Dette er en skremmende utvikling som vi er glade for at Arbeidstilsynet har avdekket og retter oppmerksomheten mot, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

HLF har lenge vært opptatt av å øke folks bevissthet om hvordan dagens bruk av hodetelefoner og høy lyd rett i øret kan føre til uopprettelige hørselsskader.

- Flott at Arbeidstilsynet  nå er aktivt på banen, slik at vi får fokus på hvor viktig det er å forebygge hørselstap og andre hørselsutfordringer, sier Peersen.

Hyppigste yrkesskade

Hørselstap forårsaket av støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa.

200.000 norske yrkesaktive rapporterer at de er utsatt for et høyt støynivå en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Og 110.000 rapporterer at de har pådratt seg nedsatt hørsel eller øresus, fordi de har vært utsatt for støy på jobb. Tallene er hentet fra SSBs levekårsundersøkelse fra 2016.

Les om støyskader og forebygging på Arbeidstilsynets sider