Tekst og foto Tor Slette Johansen

Regjeringen har nylig sendt ut reformen «Leve hele livet», om morgendagens eldreomsorg, ut til høring. Den skal etter planen behandles i Stortinget i oktober. I det første utkastet var ikke hørsel nevnt med ett ord, men etter press fra HLF ble også hørsel tatt med i noen punkter. Reformen har som mål å sikre sammenheng i tjenestene og gjøre Norge til et aldersvennlig samfunn.

Behandling av hørselstap er den enkeltfaktoren som har størst effekt (ni prosent) på forebygging av risiko for å utvikle demens. Behandlet hørselstap reduserer også risikoen for sosial tilbaketrekning og depresjon.

Obligatorisk testing

I meldingen «Leve hele livet» heter det: «For å sikre eldre mennesker mulighet til å bo selvstendig lengst mulig, vil det være vesentlig å identifisere personer med risiko for funksjonstap eller begynnende funksjonsfall tidlig, for å forebygge økende hjelpebehov».

-Dette er jo oppskriften på hvorfor hørselstesting av alle 60-åringer er så viktig. Derfor er det et paradoks at eldreminister Åse Michaelsen (Frp) så kategorisk har avvist dette forslaget, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

-Behandling og rehabilitering av hørselstap koster lite sammenlignet med de fleste somatiske lidelser, og er derfor svært gods samfunnsøkonomi, ikke bare for eldre, men også for barn, unge og personer i yrkesaktiv alder.

Økt kompetanse

Et annet sentralt punkt for HLF er hørselsfaglig kompetanse i kommunene.

-Hovedutfordringen i den kommunale hørselsomsorgen er mangel på hørselsfaglig kompetanse og relevante tilbud. Spesielt nye høreapparatbrukere har behov for oppfølging og rehabilitering i forlengelsen av høreapparattilpasningen. HLFs krav er at alle kommuner skal ha en hørselskontakt med relevant hørselsfaglig kompetanse. Så skal vi bidra med våre hørselshjelpere som er spredt rundt i hele landet, sier Hegre.

Viktige krav

HLF vil spille inn flere gode tiltak som vil gi en langt bedre hørselsomsorg for eldre og andre hørselshemmede i Norge.

  • En helhetlig hørselsomsorg krever en nasjonal hørselsplan.
  • Hørselstesting av alle 60-åringer.
  • Hørselskontakter i alle kommuner med hørselsfaglig kompetanse.
  • Oppfølging etter høreapparattildeling/-tilpasning
  • Ressurser til å utvikle HLFs ordning med hørselshjelpere.
  • Øke kapasiteten for tilpasning av høreapparater for å få ventetiden ned og sikre kvalitet i tjenestene.
  • Bedre avtale- og takstgrunnlag for ØNH-avtalespesialistene for å stille krav om kvalitet og samhandling med kommunene.
  • Bedre samhandling på alle plan.

Ingen tid å miste

-Dette er åtte tiltak som vil gi en langt bedre hørselsomsorg, uansett hvor i landet du bor. Oh husk; om to år er vi n millioner mennesker med en hørselsutfordring her i landet. Det er noe helseminister Bent Høie, regjeringen og de politiske partiene må ta på høyeste alvor. Vi har ingen tid å miste, sier Anders Hegre.

NB! Du kan lese mer om hørselsomsorg for eldre på www.hlf.no