Regnskapskontroller Lene Brenneng ved Forsvarsbygg på Hamar er en av minst 100.000 norske arbeidstakere med høreapparat. Hun kunne valgt å holde det hemmelig, slik mange gjør. For Lene er den tid over. 

-Denne gangen sa jeg ifra om at jeg har nedsatt hørsel og trenger tilrettelegging allerede på jobbintervjuet, forteller 32-åringen. Et sånt "krav" hadde hun aldri stilt overfor en arbeidsgiver før, selv om hun har retten på sin side. Arbeidsmiljøloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging på jobb.

Sju år i kontorlandskap

-På min forrige arbeidsplass satt jeg i åpent kontorlandskap i sju år, og det var slitsomt. Alle lyder blir jo forsterket i et høreapparat. Tastelyder, hosting og smålyder andre knapt hører lager mye støy for meg. Den gangen visste jeg ikke om mulighetene for tilrettelegging og hjelpemidler, og var nok mer opptatt av å ikke skille meg ut enn å få hjelp. Det har med modenhet å gjøre. At hørseltapet gjorde meg ekstra sliten visste jeg heller ikke.

Lene er glad for at HLF i år har fokus på hørselshemmede i arbeidslivet i Hvert Øre Teller-kampanjen (HØT). Er det én ting som trengs på norske arbeidsplasser, så er det kunnskap om nedsatt hørsel, vet hun.

Klok av kurs

Hun takker kurset "Yrkesaktiv med nedsatt hørsel" ved HLF Briskeby kompetansesenter i Lier for at hun er blitt flinkere til å ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon. Tobarnsmoren merker at arbeidsdagen er mindre utmattende enn før - ved hjelp av ganske enkle tiltak:

Lene sitter ikke i kontorlandskap, slik kollegene gjør. Hun har eget kontor og en ekstra PC-skjerm. Slik kan hun lettere lese på munnen hos dem hun videosnakker med på Skype. Systemet gjør det også mulig å ha skriftlige samtaler (chat) med kunder og kolleger, noe som er ekstra nyttig for Lene. I tillegg har hun gode, trådløse hodetelefoner som sitter riktig rundt ører og høreapparater. De fungerer også som lyddempere mot susingen fra ventilasjonsanlegget.

EN OM GANGEN. Unni Mette Larsen (t.v.) og Randi Sunde vet de må snakke en om gangen når de er sammen med kollega Lene.
EN OM GANGEN. Unni Mette Larsen (t.v.) og Randi Sunde prøver å snakke en om gangen når de er sammen med kollega Lene Brenneng.

Ikke avbryt!

Lene har innsett at kolleger og normalthørende trenger konkrete tips om hvordan de skal kommunisere for å hjelpe hørselen hennes. 

- Jeg har fortalt at de må snakke tydelig og ikke snu seg vekk. Jeg er avhengig av å se ansiktet når jeg leser på munnen. Avbrytelser  i samtalen er dessuten utfordrende fordi jeg trenger ekstra tid på å høre og tolke det som blir sagt. Hvis jeg eller andre avbrytes, mister jeg sammenhengen. 

Hun berømmer sin egen arbeidsplass og sjef, seksjonsleder Ingunn Amundsen, for at hun hele veien har blitt møtt med en løsningsorientert holdning.

-Det kan være vanskelig å be om hjelp, derfor betyr det mye å bli møtt med forståelse. Alt jeg har bedt om av tilrettelegging har jeg fått.

Du må selv søke

Hun kontaktet Hjelpemiddelsentralen nokså umiddelbart etter at hun ble ansatt i Forsvarsbygg for drøyt to år siden og anbefaler andre å gjøre det samme. Den enkelte arbeidstaker må selv søke om tilrettelegging og hørselsteknisk utstyr.

Les hvordan du kan søke om hjelpemidler på denne Nav-siden. 

-Snart skal jeg teste ut bordmikrofoner fra Hjelpemiddelsentralen på møter, slik at jeg kan høre én og én stemme, ikke alle på en gang. Det vil gjøre møtene mye bedre. Jeg har også fått tips om at jeg kan ha med skrivetolk på større fagsamlinger, og det er jeg veldig spent på, forteller Lene. Da kan hun overlate den slitsomme lyttejobben til skrivetolken og i stedet lese på en skjerm det som blir sagt. For en som alltid har måtte ha «ørene på stilk» i store forsamlinger blir det ren luksus.

Lett å glemme seg

Lenes to kolleger Unni Mette Larsen og Randi Sunde synes det er greit å få råd om hvordan de kan hjelpe kolleger med nedsatt hørsel.

-Vi er ikke flinke nok til å ta hensyn. Vi  vet at du må se ansiktet vårt når vi snakker til deg, men glemmer oss stadig. Når vi er mange på et møte er vi heller ikke særlig flinke til å snakke en om gangen. Det blir mye støy og avbrytelser. Litt mer bevissthet er bare positivt for møtekulturen vår. Du må bare fortsette å si ifra når det sklir ut, Lene!

Les også:

Nedsatt hørsel gjør deg ekstra sliten på jobb

Slik får du en enklere arbeidsdag som hørselshemmet