Det var HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) - fra 1. juni HLF rehabilitering etter en omorganisering av HLFs egne selskaper - som mottok gaven i sine lokaler ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. 

HLF Re, HLF, RUT, gave, vestibulære sykdommer
BESØK. HLF Re er det første lokallaget som har tatt turen til Lovisenberg i Oslo, og de hadde med deg en særs hyggelig gave. Fra venstre HLFs politiske leder Merete J. Orholm. RUTs leder Inge Bossen Thorsen, HLF Res leder Einar Borgmann, styremedlem Solveig Ottersen, HLFs organisasjonssjef Roar Råken. HLØF Res kasserer Torbjørn Herland, HLFs forbundsleder Morten Buan, nestleder Berit Brørby, controller Tone Grøttum i HLF kompetansesenter og fysioterapeut Karin Jansen.

Penger på bok

Gaven fikk de av HLF Re, et aktivt og veldrevet lokallag i Vestfold og Telemark fylke med "penger på bok", penger som lagets medlemmer ønsker skal komme hørselshemmede til gode. Tidligere har laget gitt midler til  teleslynge og lydanlegg til lokale prosjekter i tidligere Re kommune.

 Lokallaget ble tatt godt i mot av HLFs forbundsleder Morten Buan sammen med flere andre ledere i forbundet, HLFs sekretariat og RUTs administrasjon.

Sykkel og balanseputer

Underveis fikk lokallagets representanter en bred innføring i RUTs aktiviteter. Fysioterapeut Karin Jansen orienterte om den nye satsingen på rehabilitering av vestibulære sykdommer. Dette er en sykdom som i hovedsak gjelder skader på balansenerven som ligger i øret, og som oftest gir seg utslag i balanseforstyrrelser og svimmelhet. 

Og balansetreningen skal det bli mer av etter HLF Res besøk. Gavene skal brukes til innkjøp av en ergometersykkel som skal måle pasientenes fysiske tilstand, og til balanseputer for opptrening på de mange samlingene som vil bli avholdt i tiden fremover.