Dette er de dystre tall som fremkommer i en kartlegging gjort av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, og i Arbeidstilsynets årlige statistikk for yrkesrelaterte skader.

1816 yrkesskader

I 2018 ble det registrert 1816 skader. 47 prosent - 855 - av disse er relatert til øresykdommer og hørsel. Totalt er det en nedgang på 1000 skademeldinger siden 2014, da 54,6 prosent av yrkesskadene var relatert til sykdommer i øret.

Nær halvpartene av skadene oppstår i industrien og i bygg- og anleggsbransjen.

Rygg og nakke

Aftenposten har publisert en større sak om de vanligste helseplagene i norsk arbeidsliv fordelt på en rekke yrker. Nakke- og skuldersmerter går inn som de klart største plagene. Andre store plager er hodepine, armsmerter, ryggplager, smerter i bena, søvnvansker og psykiske plager.

Mange av disse helseproblemene er typiske for hørselshemmede både i og utenfor arbeidslivet.

Dyrt for samfunnet

Beregninger Sintef har gjort i 2016 viser at yrkesrelaterte skader og sykdommer koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert eneste år. 

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier til Aftenposten at mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Hun påpeker at det er lønnsomt både for de ansatte, for bedriftene og for samfunnsøkonomien. Arbeidstilsynet mener norske arbeidsplasser har et stort potensial når det kommer til forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade.

Mangler tilrettelegginng

Et forskningsprosjekt som audiopedagog Elisabeth Svinndal tok doktorgraden på i fjor, viser at bare én av fire yrkesaktive med moderat hørselstap har en tilrettelagt arbeidsplass, og at 31 prosent av dem som ikke har tilrettelegging har bevhov for det. Åpenhet, kunnskap om rettigheter og godt samarbeid mellom ansatt og ledelse er sentrale faktorer for at hørselshemmede skal få en bedre arbeidshverdag.