De tre prosjektene er toårige, og kommer i tillegg til fem pågående prosjekter innenfor programmet helse, som er Dams største program. Alle prosjektene er søkt via HLF (Hørselshemmede Landsforbund). Samlet har stiftelsen i vårens tildeling bevilget 72 millioner kroner til 85 prosjekter.

Arne Kirkhorn Rødvik ved Rikshospitalet er tildelt 1.250.00 kroner for prosjektet «Betre høyrselsrehabilitering med detaljert språklydtesting», for utvikling og kvalitetssikring av en taleoppfatningstjeneste som gir detaljert informasjon om hvilke språklyder som er vanlig å forveksle.

Astrid Helene Amundsen ved Transportøkonomisk Institutt har fått 1,4 millioner kroner til «Støyplage og lydkvalitet i bolig», hvor hun skal kartlegge lydkvalitet og utvikle en veileder for godt lydmiljø i boliger og boligmiljøer.

Rolf Mjønes ved Eikholt kompetansesenter får 950.000 kroner for prosjektet «Test av audiovisuell taleforståelse», for å utvikle en audiovisuell test for personer med kombinert sansetap.

Du kan lese mer om alle HLFs prosjekter her.