Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) har avsatt 20 millioner kroner til strakstiltak for prosjekter som kan settes inn på kort varsel for å møte de ekstra utfordringene mange hørselshemmede opplever i dag.

350.000 kroner

HLF fremmet for en drøy uke siden fem søknader, og har fått godkjent to av dem. Audiografforbundet får 200.000 kroner til en nasjonal krisetelefon for hørselshemmede, og HLFs sekretariat får 150.000 kroner til et prosjekt om hjelp til selvhjelp for stell og bruk av høreapparater.

Søknadene om digital erfaringsdeling for hørselshemmede, teleaudiologi - raskere vei til audiologisk support hos audiografen, og tilgang til digitale klasserom for elever med nedsatt hørsel nådde ikke opp.

Nasjonal krisetelefon

Audiografforbundet, med leder Håvard Ottemo Paulsen som prosjektleder, skriver i sin søknad at det i Norge årlig gis ut cirka 100.000 høreapparater til en kostnad av cirka 600 millioner kroner. På grunn av situasjonen med Covid-19-epidemien, er svært mange klinikker i dag stengt og høreapparatbrukere har ikke tilgang til audiografer. Midlene skal brukes til å sette opp et nasjonalt telefonnummer som betjenes av audiografer, som i all praksis er ansvarlig yrkesgruppe og kan besvare alle mulige henvendelser om hørsel.

Hjelp til selvhjelp

HLFs formål er å utvikle et helsepedagogisk nettsted for stell og bruk av høreapparater. Prosjektet skal systematisere, tilgjengeliggjøre og markedsføre eksisterende spredt informasjon og helsepedagogisk materiell. Nettstedet vil gi høreapparatbrukere hjelp til selvhjelp i stell og bruk av høreapparater. Steinar Birkeland, fagsjef hørsel i HLF, er prosjektleder.

Særlig stort behov

Bak Stiftelsen Dam står helseorganisasjoner som blir spesielt hardt rammet av den pågående epidemien.

-Mange av deres medlemmer har kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser, som gjør at de har særlig stort behov for informasjon og hjelpetiltak. Samtidig vet vi at organisasjonene også blir hardt rammet av den økonomiske krisen som følger epidemien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.