Grønland har i overkant av 56.000 innbyggere, fordelt på 2.180.000 kvadratkilometre (inklusiv innlandsisen) - drøyt fem og en halv gang så stort som Norge. Grønlenderne bor spredt, mange lever av jakt og fiske. Ifølge det danske tidskriftet Hørelsen, som utgis av HLFs danske søsterorganisasjon Høreforeningen, byr dette på ekstra store problemer for de hørelshemmede innbyggerne. 

To besøk i året

Mange har støyskader på grunn av jakt. Kronisk mellomørebetennelse i ung alder og etterfølgende hørselstap i voksen alder er andre kjente problemer som den grønlandske hørselsomsorgen kjemper mot sammen med høreklinikken ved Odense Universitetshospital. Fagpersoner fra Odense er på Grønland to uker på våren og tre uker om høsten på ulike steder etter behov, og én gang årlig i hovedtaden Nuuk helt sørvest på verdens største øy.

Audiografen tester hørselen før en overlege undersøker pasienten og vurderer prøven med henblikk på diagnose og behov for ytterligere utredning eller behandling. Noen får tilpasset og tildelt hørepparat med det samme. De som har større hørselstap, blir det tatt avtrykk av, som tas med til Odense, der det lages propper. 

Mangler utstyr

Når fagfolkne fra Odense er på besøk, blir det også foretatt hørselscreening av barn. Noen av dem blir henvist til videre undersøkelse i Odense eller ved Righospitalet i København. Oppfølging av barn med nedsatt hørsel eksisterer næmest ikke på grunn av manglende bevilgninger til nødvendig utstyr.  

Hvis brukeren ikke er fornøyd med apparatet, er det ikke mulig å få gjort endringer på Grønland ettersom det ikke er kompetent fagpersonell der. Da må apparatet sendes til Odense, noe som vil ta lang tid, skriver Hørelsen.

Hørselsomsorg på Grønland

  • I 2018 undersøkte fagpersonene fra hørselsklinikken i Odense 142 pasienter under sine besøk. 1227 pasienter ble vurdert utfra deres journaler.
  • Det ble utdelt cirka 620 høreapparater.
  • Det finnes kun én øre-, nese- og halslege på Grønland.
  • Hørselsomsorgen på Grønland koster cirka tre millioner danske kroner årlig.

Kilder: Departementet for Sundhed, Grønland og Høreklikken, Odense Univesrtetshospital