Stiftelsen Dam har bevilget pengene gjennom sitt Helseprogram, og har i tillegg bevilget midler til seks mindre prosjekter gjennom Ekspressprogrammet (se nederst i saken). Alle prosjektene er søkt gjennom Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Elevkurs

Team-leder Stina Helmen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) får 902.000 kroner til å utvikle og gjennomføre kurskonseptet «Tenk fremover!». Dette vil være et elevkurs som skal tilbys ungdom med nedsatt hørsel, og deltakelsen skal være tilgjengelig for ungdom fra hele landet. Innholdet i kurset og metodene skal videreformidles til landets fem knutepunktskoler som har elever med nedsatt hørsel, slik at flere kan benytte kurset og få kompetanseoverføring fra dette prosjektet.

Forebygge frafall

Audiopedagog Inger Kristiansen får 445.000 kroner til prosjektet «Se på meg! En serie kortfilmer for hørselshemmede unge». Hovedmålsetningen er å gi en bedre opplæringssituasjon for unge med hørselshemming, og i tillegg heve kompetansen til pedagogisk personale og personell på andre opplæringsarenaer for hørselshemmede, som lærebedrifter og høyere utdanning. Dette er viktige bidrag til å bygge ned barrierer som er med på å ekskludere hørselshemmede fra opplæringsarenaen, og forebygge frafall.

Digital rehabilitering

FoU-medarbeider Johanne Dahll Fossens målsetting for prosjektet «Smart hørsel – digital hørselsrehabilitering» er å fremme mestring, livskvalitet og sosial deltakelse for eldre med nedsatt hørsel. Tilrettelegging for gode kommunikasjonsmuligheter skal bidra til at de kan delta aktivt i samfunnet og på den måten redusere faren for sosial isolasjon. Prosjektet skal gi pårørende og helsearbeidere rask og lett tilgjengelig kunnskap og instruksjoner om bruk og stell av høreapparater.

Ekspress-midler

  • Marit Gorseth har får 30.000 kroner til hver av prosjektene «Turer med guiding hvor ALLE hører», «Ut av isolasjon for hørselshemmede med gåstaver og stolpejakt» og «Ut av isolasjon for hørselshemmede med bowling og sosialt samvær».
  • Katrine Søbstad Einan får 30.000 kroner til «Renere lokalmiljø – kombinert med fysisk aktivitet i naturen».
  • Hans Petter Østreng får 30.000 kroner til «Vinteraktivitet helg».
  • Ole Rivelsrud får 13.000 kroner til «Ørepropper til russen og tre musikkfestivaler i Horten».