TEKST Tor Slette Johansen FOTO Colourbox/Bjørg Engdahl

Det er VG som har avdekket at elever med behov for spesialundervisning eller tilrettelagt undervisning ikke får den hjelpen de har krav på. Ifølge avisen har 49.000 elever i grunnskolen fått vedtak om at de har krav på spesialundervisning. Mange av disse er hørselshemmede.

Oslo topper statistikken med 1662 elever som er fratatt deler av sin rettmessige spesialundervisning.

REAGERER. HLFs forbundsleder Morten Buan reagerer sterkt på at hørselshemmede og andre elever ikke får den undervisningen de har krav på.
REAGERER. HLFs forbundsleder Morten Buan reagerer sterkt på at hørselshemmede og andre elever ikke får den undervisningen de har krav på.

HLF reagerer sterkt

HLFs forbundsleder Morten Buan understreker at hørselshemmede elever må få den undervisningen de har krav på.

-Vi reagerer sterkt på at den lovfestede retten til spesialundervisning ikke blir oppfylt. Det er de med størst utfordringer og mest behov for spesialundervisning som nok en gang taper i en utfordrende tid. Her må skolene prioritere, slik at elevene får retten sin oppfylt og får den nødvendige støtteundervisning de har krav på og behov for, sier Buan.

Pedagoger omplasseres

Ifølge Utdanningsdirektoratet har over 1400 spesialpedagoger blitt satt inn som ekstra lærerressurser på hver fjerde skole som følge av inndelingen i kohorter, skriver VG.

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at «Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning (...) skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.»

Melby: Alvorlig

Kunnskapsminister Guri Melby skriver i en e-post til VG at det ikke er noen vei utenom at disse elevene skal få den lovfestede spesialundervisningen de har krav på.

- Det er alvorlig at elever ikke får det tilbudet de har krav på. Skolene må sørge for at elevene får en forsvarlig opplæring. Skolene kan ikke la være å gi nødvendig spesialundervisning, skriver Melby.