Hørsel er hot! Det merket HLFs team under Arendalsuka, der testboksen var i kontinuerlig bruk av folk som ønsket en gratis hørselstest. Helseministeren var blant flere politikere som besøkte standen. 

Statsråden ga klart uttrykk for at han er opptatt av sammenhengen mellom hørsel og helse, ikke minst blant eldre.

Bør opp av skuffen

- Vi står overfor en demografiske utvikling, der vi lever stadig lenger, noe som innebærer at det blir flere eldre med nedsatt hørsel. Det er viktig at de får hørselshjelp og hørselstekniske hjelpemidler, slik at de blir i stand til å mestre hverdagen og eget liv og unngår sosial isolasjon. Samtidig er det en utfordring at mange faktisk har hjelpemidler som de ikke tar i bruk. Det må bli færre høreapparater i skuffen, sa Høie før han måtte haste videre.

GOD Hørsel. May-Lis Aas fra Lyngdal er fornøyd med resultatet hun får fra audiograf Jorunn O. Knudsen.
GOD HØRSEL. May-Lis Aas fra Lyngdal var fornøyd med resultatet fra audiograf Jorunn O. Knudsen.

En av tre med hørselstap

Til sammen 154 personer ble testet i løpet av den fem dager lange arrangementet, der HLFs stand var bemannet med lokale audiografer, tillitsvalgte, frivillige og HLF-ansatte. 57 av de 154 personene som satt i boksen ble anbefalt å kontakte fastlege for videre hørselsoppfølging på grunn av testresultatet.  

En av dem som ikke trenger å gjøre det er May-Lis Aas (72) fra Lyngdal. Hun var blant de siste som fikk testet seg før standen ble pakket sammen på fredag. Smilet ble bare større og større etter hvert som audiograf Jorunn O. Knudsen fra Sørlandet sykehus forklarte resultatet.

- Det er sikkert nærmere 15 år siden jeg teste hørselen min sist, så nå ville jeg gjerne benytte muligheten. Jeg hører godt til å være 72 år, og her er beviset, sa Aas før hun brettet testarket pent ned i vesken.

GOD INFORMASJON. Stortingsrepresentant  Freddy André Øvstegård (SV) fikk gode svar fra HLFs Merete Orholm.
HARDE FAKTA. Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) fikk gode svar fra HLFs Merete Orholm

Viktig uke

Arendalsuka blir gjerne omtalt som "demokratiets dansegulv", der beslutningstakere, interesseorganisasjoner og næringsliv byr hverandre opp til dans. Generalsekretær Anders Hegre mener HLF har en selvfølgelig plass på denne arenaen.

- Vi er svært godt fornøyde med årets arrangement og får tilbakemeldinger om at vi fremstår som publikumsvennlige og relevante. I tillegg til økt fokus på hørsel blant folk generelt, blir vi kjent med beslutningstakere, som også blir kjent med vår sak. Da blir det forhåpentligvis lettere å oppnå resultater i de vanlige politiske prosessene, som for eksempel arbeidet med statsbudsjettet. Alle de gode tilbakemeldingene vi har fått virker styrkende på organisasjonens selvtillit, sier Hegre og legger til at neste års arrangement blir enda viktigere:

- Da er det valgår, og vi skal trappe opp innsatsen enda mer.

Se helseminister Bent Høies besøk på HLFs stand under Arendalsuka (video)