Dette mener HLFs generalsekretær Henrik Peersen, som tirsdag deltok under arrangementet «Usynlig syk på jobb» i regi av Norsk Revmatikerforbund under Arendalsuka.

Økende gruppe

Hvordan hindre utstøting fra arbeidslivet når helseutfordringer går utover arbeidsevnen? Hvem har og tar ansvar for å sikre funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet? Viktige spørsmål ble reist under debatten, der HLF var invitert for å snakke om den økende andelen hørselshemmede i norsk arbeidsliv. Nesten hver sjuende arbeidstaker har en hørselsutfordring.

Snikende hørselstap

Linken til begrepet «usynlig syk» er blant annet det faktum at nedsatt hørsel kan være en gradvis prosess. Før hørselstapet blir påvist og erkjent pådrar mange seg helseproblemer som muskel- og skjelettplager og utmattelse, fordi de strever med å høre i faglige og sosiale sammenhenger. Et annet faktum er at mange hørselshemmede ikke har nødvendig tilrettelegging på jobb, selv når hørselstapet er kjent. Dette er en medvirkende årsak til at  mange etter hvert faller ut av arbeidslivet.

En av fire får hjelp

I debatten refererte Peersen til HLFs medlemsundersøkelse som viser at bare 24 prosent er tilfredse med det de har av tilrettelegging på jobb. I en annen undersøkelse blant bedriftsledere gjennomført i vår sier kun to av ti ledere at deres egen bedrift er godt tilrettelagt for hørselshemmede.

Les mer om undersøkelsene her Tre av fire har ikke tilrettelegging

Supporttelefon

- Arbeidgiverne mangler ofte kunnskap om hva som må gjøres på den enkelte arbeidsplass. Heller ikke arbeidstakerne vet hva de trenger eller har krav på. Resultatet blir tidkrevende prosesser og tilfeldige løsninger, ifølge Peersen. Han etterlyser derfor en supporttelefon i Nav, der arbeidsgivere kan få rask hjelp når de har behov for å finne løsninger for arbeidstakere med helseutfordringer. 

Gjensidig ansvar

Resten av debattdeltakerne bestående av spesialrådgiver Ann-Torill Benonisen Indreeide i NHO, forbundsleder Kjerstin Fjeldstad i Norsk Revmatikerforbund og nestleder Liv Spjeld By i arbeidstakerorganisasjonen Lederne var enige i at det er behov for tilgjengelig kompetanse.

Kommunikasjon og tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver var andre temaer som kom opp under den timelange debatten om inkluderende arbeidsliv. 

- Både arbeidstaker og arbeidsgiver har ansvar og plikt til å gå i dialog. Det er ikke slik at arbeidsgiverne har alt ansvar. Riktignok har de tilretteleggingsplikt, men som arbeidstakere har vi  medvirkningsplikt. Vi må være åpne om hvilke utfordringer vi har og hva vi trenger av hjelp, sa blant andre Kjerstin Fjeldstad.

Bedre jobbhverdag

Disse spørsmålene vil også bli berørt under foredraget "Nedsatt hørsel i arbeidslivet" torsdag kveld kl. 18 på Tyholmen Frivillighetssentral i Arendal. Det er HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettetede tjenester (RUT) og HLF Arendal som står bak arrangementet. Her vil RUT-ansatte fortelle hvilke tilbud som fins innen kurs og rehabilitering og hva den enkelte selv kan gjøre for å få en bedre jobbhverdag.