HLFs generalsekretær Anders Hegre er klokkeklar på at HLF vil kjempe en innbitt kamp mot alle forsøk på å ta fra hørselshemmede den individuelle retten til hjelpemidler som i dag er lovforankret gjennom Folketrygden.

Livskvalitet

- Regjeringen bruker drøye 700 millioner kroner i året på høreapparater, tolk, tilpasningskurs og andre hjelpemidler til hørselshemmede. For de pengene får samfunnet hørselshemmede som deltar mer i familie, utdanning og arbeidsliv, som er friskere, har mindre risiko for å bli demente, og som kan bo lengre hjemme.

-Dette gir livskvalitet for den enkelte og sparer samfunnet for enorme kostnader. Uansett hvilken modell regjeringen lander på i høreapparatformidlingen: Bevar den individuelle retten i folketrygden til hjelpemidler, sier Anders Hegre.

Ekstern utredning

Regjeringen satte i november 2015 ned et ekspertutvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. Utvalget leverte sin innstilling i februar 2017, og foreslo en ekstern utredning av ansvarsdelingen for formidling og finansiering av høreapparater og ortopediske hjelpemidler.

Bakgrunnen for utvalgets forslag er at formidlingen av høreapparater og ortopediske hjelpemidler i dag er lagt til spesialhelsetjenesten, mens saksbehandlingen er lagt til NAV Arbeid og ytelser, som ifølge utvalget ikke har noen særskilt kompetanse på disse hjelpemidlene.

Nå har departementet invitert til en anbudskonkurranse som vil avgjøre hvem som skal oppdraget, med frist 25. juni. Det er satt av inntil én millioner kroner til prosjektet, og sluttrapport skal leveres innen 20. mars 2019.

Vil ha alternativer

Spørsmål departementet vil ha svar på er om dagens ordning legger til rette for en effektiv ressursbruk, om kvaliteten i formidlingen er god, og i hvilken grad dagens organisering understøtter målet om god kostnadskontroll og gode økonomiske insentiver. Departementet vil ha en vurdering av alternative organisasjonsmodeller, alternative måte å organisere formidling/forvaltning på, virkning på brukerne ved ulike alternativer, økonomiske og administrative konsekvenser, og forbedringspunkter uavhengig av valg av modell. Minst ett av forslagene skal baseres på en fortsatt forankring i Folketrygden.

KLAR TALE. Rigmor Aasrud, første nestleder i Stortingets finanskomité, er klar på at finansieringen av hørselshjelpemidler må finansieres over Folketrygden, som i dag.
Rigmor Aaserud i Stortingets Finanskomite

Et statlig ansvar

Blant tilhørerne under åpningen av HLFs årlige Hvert øre teller-kampanje tirsdag 5. juni på Eidsvolls plass var stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap), første nestleder av Stortingets finanskomite.Hun mener HLFs eldre-fokus er viktig.

-Det er dessverre en del stigma knyttet til nedsatt hørsel. Mange venter for lenge før de erkjenner problemet, og det tar tid å venne seg til et avansert høreapparat. Det er viktig at vi vi fortsatt lar spesialisthelsetjenesten ha ansvar for tilpasning av høreapparater og hjelpemidler og at dette forblir et statlig ansvar finansiert via Folketrygden, i stedet for at ansvaret fragmenteres på flere ledd. Den enkelte kommune kan ikke ta ansvaret for denne oppgaven, understreker Aasrud.

Du kan lese mer om saken her