En ergerlig forglemmelse. Slik omtaler han episoden fra 1980 ved Rødbergodden Fort i innløpet til Tromsø by, og gir seg selv rollen som kronidiot. 20 år gamle Niels Christian Geelmuyden er kanonkommandør og har innstendig bedt mannskapet sitt om å huske øreklokker til skarpskytingen denne morgenen. De skal skyte med luftvernkanon mot slepepølse etter et fly. Den eneste som har glemt hørselvern er kanonkommandøren.

Verst for sogninger

-Jeg husker ikke hvor mange skudd vi skjøt eller hvor lenge, men det var nok til å gi meg skuddskader og varig nedsatt hørsel. Ørelegen sa at et frekvensområde var borte, og når det kom til dialekter, så ville jeg slite mest med sognemål. Det har vært til å leve med.

-Som journalist i 25 år har jeg stort sett hørt det intervjuobjektene har sagt, også Liv Signe Navarsete. Så jeg føler meg ikke så hemmet. Men det kan jo tenkes jeg er blitt hjulpet av at heller ikke andre intervjuere gjengir nøyaktig det som sies.

At kona Charlotte og to voksne barn synes han alltid har for høy lyd på tv-en og radioen er en annen sak, synes mannen, som nå har 30 årsjubileum som forfatter. Det hender kona sier han ikke hører så godt etter også. Det mener han hun kan ha rett i. Hemmeligheten bak et langt ekteskap er å gi hverandre rett annenhver gang.

Niels Christian Geelmuyden
MYE GODT I VENTE. Ingen grunn til aldersangst, mener forfatter Geelmuyden, som synes livet bare blir bedre og bedre.

Bok mot aldersangst

«50 fordeler med å passere 50» heter Geelmuydens nye bok, en munter og vitenskapelig fundert motvekt til dagens aldersangst og helseskadelige ungdomsdyrkelse. «Vi vet alt for mye om alt som blir verre med årene, men hva med alt som blir bedre?» spør forfatteren og ønsker leserne velkommen til besteparten av livet.

Det er altså denne artige alderen vi er invitert til Geelmuyden-kjøkkenet på Tjøme i Vestfold for å høre om. I nesten tre timer deler han raust av egen livserfaring og oppløftende forskning. For det er grundig bevist - men overraskende lite fokusert - at mange helseplager og problemer avtar med alderen.

Mer moro på soverommet

Vi blir blant annet mindre utsatt for allergi og forkjølelser, hodepine, psykisk sykdom, følsomme tenner, arr og kviser, stress, misunnelse, dødsangst og skilsmisserisiko.

Samtidig får vi mer av andre egenskaper og muligheter. Vi blir mer fornøyde med vår fysiske fremtoning, også kalt utseende, vi får mindre gjeld, mindre behov for å flytte, får mer makt og innflytelse, får større ordforråd og økt frihet til å reise. Vi blir også mer utholdende, positive, kloke, ærlige, modige, empatiske, besluttsomme, myke, trygge, tilgivende og takknemlige. Dessuten sover vi bedre og trenger mindre søvn.

Og apropos det som skjer på soverommet:

-Den mest overraskende forskningen er nok kanskje at seksuallivet blir bedre jo eldre vi blir. Riktignok har 20-åringer mer sex enn 50- og 60-åringer, men mange studier har konkludert med at folk over 50 gjennomgående er mer fornøyde med seksuallivet. Med økt alder blir vi mer trygge og mindre famlende. Vi kjenner våre egne og andres behov bedre. Det skjer mer moro under dynene etter 50 enn folk flest tror, fastslår Geelmuyden uten tegn til blygsel.

Niels Christian Geelmuyden[2]
PÅ SKRIVESTUA. Geelmuyden feirer i år 30 årsjubileum som forfatter.

Døve sendt til havs

Den rareste studien han har lest seg opp på under bokproduksjonen handler likevel ikke om sex, men om forskning på døve.

Hoderystende forteller forfatteren om forsøket fra 1968, hvor forskere fylte opp en liten trebåt med ti døve og tjue normalt hørende. De ble sendt ut i 12 meter høye bølger utenfor Nova Scotia. Hensikten var å undersøke om døve blir mindre sjøsyk enn andre.

-De med normal hørsel kastet opp så de var helt i knestående, mens de døve klarte seg fint. En helt syk studie, nesten litt sånn Mengele-aktig!

Selv har Geelmuyden alltid tålt og likt båtlivet, og kan ligge i forpiggen og legge kabal i rullesjø. Vi andre som måtte befinne oss i motsatt ende av skalaen, kan altså håpe på bedre tider med alderen. Tendensen til å bli sjøsyk og reisesyk avtar særlig etter fylte 60, noe som trolig skyldes en kombinasjon av lokale forhold i indre øret, herding og svekket hørsel.   

Store ører - bedre hørsel

I boken kan vi også lese at menneskeøret vokser med rundt én centimeter fra ungdom til alderdom. Forskerne tror dette skyldes at kroppen forsøker å kompensere for nedsatt hørsel. Større ører leder nemlig lyder lettere inn til trommehinnene, noe som kan gi en hørselsgevinst på opp mot fem desibel. Hos eldre menn, vel og merke. Den dårlige nyheten er at store kvinneører ikke gir tilsvarende hørselsgevinst.

-Dette kan selvfølgelig skyldes at kvinner, ifølge kvinner flest, av natur er vesentlig bedre til å lytte.

Se videoen av Geelmyden der han tar til ordet for å spare på hørselen:  

Har nyresykdom

57-åringen som har brukt sin kritiske penn mot legemiddelindustri og matvareindustri de siste årene, fremstår både som vital, frisk og forskånet fra sykdom. Men skinnet bedrar. Hver dag livet ut må han ta sine ni tabletter for å forhindre at nyren han fikk av kona i 2009 ikke skal avstøtes. Nyretransplantasjonen har også pådratt ham en utbredt bivirkning som gjør at forstadier til hudkreft stadig dukker opp ulike steder på kroppen og må fryses vekk eller skjæres bort.

Andre plager? Bare denne irriterende fristelsen til å sette seg ned når han skal ta på sokker om morgenen, samt flyhørsel. Det siste er nokså upraktisk for en mann som lenge har avholdt skrivekurs i Marrakech.

-Jeg blir ofte ikke kvitt proppene i øret etter en flytur. De kan sitte i flere dager, og jeg må liksom bøye meg fremover sånn for å utligne. Umulig å blåse ut undertrykket, sier han og mumler noe om tynn trakt inni øret.

Fordeler med nedsatt hørsel

Nei, han vil ikke underslå at alder kan by på noen helseutfordringer etter hvert, men kunsten for oss alle er å gjøre det beste ut av det. Bakerst i boken har en egen seksjon med trøstestoff, der han snur ulemper til fordeler.

-Én fordel med nedsatt hørsel er for eksempel at mye av det mindre interessante folk sier til hverandre går deg hus forbi. Dessuten gir nedsatt hørsel den komiske muligheten til å høre noe helt annet enn det som faktisk blir sagt. Støy og ulyder vil ikke plage oss på samme måte som før, og det er ikke lenger nødvendig å vektlegge stille og fredfull beliggenhet når du velger hotell. Også var det dette med mindre kvalme til vanns og lands, da.

-Du er ikke redd for å få 66.000 medlemmer i HLF på nakken av dette?

-Nei, men jeg skjønner at noen vil finne det opprørende at nedsatt hørsel medfører visse fordeler. Slik vil det jo ikke oppleves for alle. Men jeg tror det er noe i at når én sans svekkes, så skjerpes andre. Det finnes forbløffende mange blinde musikere. Kanskje skjerpes man visuelt når den aurale sansen avtar. Selv synes jeg det har virket skjerpende på min lytteevne at jeg har hatt nedsatt hørsel.

Niels Christian Geelmuyden
MER LETTRØRT. Geelmuyden innrømmer at han har blitt mer lettrørt med alderen.

Mykere og snillere menn

Som menn - og kvinner - flest er Geelmuyden opptatt av testosteronet. Den begynner faktisk å falle allerede fra 30-årsalderen med rundt en prosent i året. Den gode nyheten er at avtagende testosteron gjør menn mykere, mer feminine og omtenksomme med årene, ifølge Geelmuyden som to ganger får grøt i stemmen når han snakker om kona gjennom 30 år. Hun som ofret nyren sin og gjerne sitter andføttes med ektemannen i peisvarmen om kveldene, mens de leser høyt fra hver sin bok, annen hvert kapitel.

- Kunsten å være lykkelig handler om å gjøre sine gleder enkle. Vi er bare to mennesker her. Redet er tomt, men jeg er så heldig å ha en kone som er ordentlig glad i de grå hverdagene. Verdien av det blir bare større og større.

Lykkeligere etter 55

Geelmuyden bør vite hva han snakker om etter å ha gravd frem det som fins av lykkestudier. Han støtter forskerne i at vi bør skille mellom såkalt hedonistisk lykke, som gir brå, kortvarig lykkerus, og eudaimonistisk lykke. Sistnevnte handler om hverdagene og er en mer slitesterk tilfredshet over en meningsfull tilværelse. Han synes også det er fascinerende at studier fra alle verdensdeler viser et klart fellestrekk gjennom våre livsløp. Statistisk sett følger livskurven en U-formet kurve med et bunnivå i 40 årene, som særlig tar seg opp etter fylte 55 år.

-Den største fordelen med å bli over 50 år? For meg er den mest merkbare endringen at jeg ikke er så stresset og bekymret som før. Jeg har brukt mye av livet på å være redd for at jeg ikke er god nok, at jeg ikke skal rekke ting og at jeg skal bli avslørt som talentløs. Nå er jeg kvitt prestasjonsangsten og er ikke så opptatt av hva andre mener. Jeg føler meg mer trygg og sikker på meg selv. Det føles godt.

 

Niels Christian Geelmuyden ved dammen

Spare på hørselen

Og skulle du en dag se en rakrygget mann i rask gangen gjennom Oslos gater med hendene foran ørene, så kan det hende det er Geelmuyden som rett og slett «tar en Edward Munch».

-Munch pleide å gå gjennom Oslos gater med sammenknepne øyne, fordi han ville spare øynene til det var noe å se. Det samme kan vi jo gjøre med hørselen. Vi overfalles jo av støy overalt og bør kanskje spare hørselen til det er noe fint å høre!