HLF har fått innvilget to nye prosjekter fra Stiftelsen Dams stimuleringsprogram. 460.600 kroner går til HLf Briskeby som sammen med Lovisenberg sykehus skal lage en plattform for digital pasient- og pårørendeopplæring. Supervisuell as får 545.000 kroner for å lage universelt utformede filmer om hjemmetrening.