Georg Træland, mangeårig enhetsleder ved Tinnitusklinikken ved Sørlandet sykehus Arendal, har fått pris fra bystyret i Arendal kommune. Træland blir hedret for sitt sterke engasjement for hørselsfeltet generelt og tinntusapasienter spesielt. I over 20 år har han utviklet og ledet et av landets beste behandlingssteder for tinnituspasienter, nemlig Tinnitusklinikken, som fra i høst får et redusert tilbud. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen.