Navs Kunnskapsbanken har nå lagt ut en ny veileder for videotolking, som er et alternativ til bildetolking og fysisk skrivetolking ved fremmøte av tolk. Veilederen gir enkel instruksjon om hvem som kan bestille videotolking, og hvordan det fungerer.