Mange ansatte i kollektiv- og flytrafikken og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende som kan ha behov for hjelp, som rullestolbrukere, blinde og hørselshemmede. FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten, samt en kortere film beregnet på medpassasjerer.