Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. – Jeg vil ha en skole som løfter alle elever faglig uavhengig av bakgrunn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto. NTB Scanpix