Stiftelsen Dam har bevilget midler til seks ekspressprosjekter som er søkt via Hørselshemmedes Landsforbind (HLF), blant annet renere lokalmiljø og vinteraktiviteter for foreldre og barn. Tilsammen har Dam bevilget 7,1 millioner kroner til 268 mindre prosjekter som skal stimulere til økt aktivitet og frivillighet i lokallagene. Du kan lese om alle tildelingene her.