TEKST og FOTO Håvard Egge

Daal Noise Control Systems ble startet som en studentbedrift i 2016 på grunnlag av et verdensledende forskningsmiljø innen aktiv støydemping ved Sintef og NTNU. Gründeren Dag Loe var selv akustikkstudent. Han kjørte motorsykkel og bestemte seg for å skrive en masteroppgave der han beskrev teknologien som kunne fjerne vindstøy for motorsyklister. Dette ble så grunnlaget for å starte bedriften. 

Plagsom vindstøy

– Ved bruk av aktiv støyreduksjon har vi utviklet en teknologi som leverer betydelig reduksjon av vindstøy for motorsykkelførere uten å forstyrre viktige trafikklyder som sirener og horn, sier Loe. 

Det høyteknologiske produktet skal fjerne de lavfrekvente lydene som hovedsakelig skyldes vindstøy, som er de mest plagsomme for MC-førere.

– Andre har prøvd og feilet, fordi de har forsøkt å tilpasse generiske støydempingsløsninger fra andre bransjer til motorsykkelhjelmer. Lydbildet som oppstår i hjelm ved kjøring i fart er såpass komplekst, at man er nødt til å utvikle hele systemet spesifikt for dette. Det er dette vi har klart å gjøre, sier Loe.

Bedre sikkerhet

Folk som ikke kjører motorsykkel har ofte inntrykk av at det er motor og eksospotte som er mest øredøvende, men det hører man sjelden når man kjører i 80-90 kilometer i timen. Da er det vindstøyen som er plagsom. 

– Det er til og med vanskelig å høre en ambulanse som kommer bakfra. Ved å redusere vindstøyen gjør man det lettere å høre omgivelsene bedre, sier Loe.

Ved å redusere de lavfrekvente lydene vil altså trafikksikkerheten bli bedre, også fordi lydnivået med dagens hjelmteknologi kan føre til hørselsskader og utmattelse, som igjen kan være årsak til at risikable situasjoner oppstår.

Daal har tidligere testet teknologien for vindstøy på veitester i Italia og i flere vindtunneler. Det siste halvåret har selskapet i tillegg samarbeidet med den italienske motorsykkelprodusenten Ducati om å teste produktet på norske veier.

– Ved å benytte aktiv støydemping vil vi gjøre det mulig for motorsyklister å kjøre på motorvei uten ubehaget av slitsom og potensiell skadelig vindstøy. Denne støyen kan overstige 110 desibel slik det er i dagens tilgjengelige hjelmer, sier Loe.

PROTOTYPEN. Hjelmen på bildet er laget som en utviklingsplattform og er plassert utenpå hjelmen. I produktet som utvikles med Nolan er elektronikken integrert på innsiden av hjelmen.
PROTOTYPEN. Hjelmen på bildet er laget som en utviklingsplattform og er plassert utenpå hjelmen. I produktet som utvikles med Nolan er elektronikken integrert på innsiden av hjelmen.

Integrert teknologi

Daal har to patentsøknader inne, og må være litt hemmelighetsfulle både av hensyn til egne forretningsplaner og samarbeidspartnere, men teknisk sjef Sigmund Birkeland kan fortelle at teknologien består av en aktiv støyreduksjonskjerne med elektronikk og kabler med høyttalere som kansellerer lyd. 

– Vi har utviklet vår egen plattform med elektronikk og fastvare, hvor vi kan bytte ut komponenter i mekanikken uten å gjøre endringer i arkitekturen. Da kan vi lettere kan tilpasse oss forskjellige hjelmer og mekanikk, som er viktig fordi hjelmer er forskjellige, sier han.

Teknologien er totalt integrert i hjelmen, og ligger innenfor skallet slik at den ikke kommer i kontakt med brukeren. En av hovedutfordringene har vært å utvikle en teknologi som får plass og ikke veier for mye. 

– Det er trangt inne i en motorsykkelhjelm og av sikkerhet- og komforthensyn kan den ikke være for tung, men vi har lyktes å utvikle en teknologi tilpasset dette, sier Birkeland. 

I fjor inngikk Daal et utviklingsprosjekt med italienske Nolan Helmets med et felles mål om å implementere den støydempende teknologi i Nolans MC-hjelmer.

– Disse skal selges gjennom en produsent der vi selger vår del av produktene til hjelmprodusenten og bruker deres distribusjons- og markedskanaler.

Bedre kommunikasjon

Daals teknologi kombinert med den italienske hjelmprodusentens kommunikasjonsenhet N-Com skal gjøre det mulig for førerne å lytte til musikk eller snakke med andre i stillere omgivelser enn i dag.

– Vi ønsker å være i front i utviklingen av den nye generasjonen MC-hjelmer, hvor kommunikasjonssystem og aktiv støydemping er naturlige forbedringer. Derfor er vår elektronikk tilpasset slik at den kan fungere sammen med et kommunikasjonssystem. Resultatet er et high end-produkt med både kommunikasjon og aktiv støydemping, forteller Birkeland. 

Fakta

  • Daal Noise Control Systems AS ble etablert i 2016 i Trondheim. Gründerne Dag Loe og Sigmund Birkeland har med sitt team utviklet en teknologi som spesifikt reduserer uønsket og farlig støy som oppstår inne i en motorsykkelhjelm under en kjøretur. 
  • Prototypen er testet og verifisert for hastigheter opp til 140 km/t. Produktet forventes å være tilgjengelig i markedet i 2021. På verdensmarkedet er det cirka 200 millioner motorsyklister, og årlig selges 100 millioner hjelmer fra cirka ti globale produsenter av hjelmer med integrert teknologi for kommunikasjon, musikk, kamera og heads-up GPS.
  • Daal i dag seks fulltidsansatte og 12 på deltid. Selskapet fikk nylig inn 4,2 millioner i en folkefinansiert emisjon.

Denne artikkelen er tidligere publisert på tu.no.