På grunn av stor usikkerhet rundt varigheten av koronapandemien, har HLFs sentralstyre besluttet å utsette sitt landsmøtet til juni neste år. Landsmøtet skulle opprinnelig vært avholdt i Bodø i juni nå til sommeren. Utsettelsen er i tråd med ønsker fra et flertall av lokal- ogf fylkeslagene.