Universell Utforming as har nå revidert sin veileder for god lyd i skolen, og laget en egen veileder for lærerne til nytte og bruk i undervisningen i klasser med hørselshemmede elever. Illustrasjon. Colourbox