Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og selskapet Flexilarm har nå fått på plass en ordning hvor sivilforsvarets tester av flyalarmen er tilgjengelig som varsling på mobiltelefon, via appen Flexilarm. Første alarm er 8. januar kl. 12.00. Foto. NTB Scanpix