Nå er alle foredragene fra HLFs Hørselskonferansen i november tilgjengelig som tekstede videoer, sammen med de visuelle presentasjonene. Konferansen samlet fysisk 160 deltakere, og mange fulgte med via digital overføring. Temaet for konferansen var fremtidens hørselsomsorg.