Flere land rapporterer nå at folk driver selvmedisinering mot korona. Det er spesielt malariamedisiner (klorokinforbindelser) som blir brukt. Statens Legemiddelverk advarer om at dette kan gi alvorlige skader og dødsfall. Også hørselen kan bli skadet. Illustrasjonsfoto. Colourbox