Ni prosent av den svenske befolkningen definerere seg selv som lydoverfølsomme. Fordi de må unngå miljøer med vanskelig lyd, møter de store utfordringer i hverdagen. Dette kommer frem i en ny avhandling av forsker Johan Paulin ved Umeå universitet, omtalt av Hörselskadades Riksförbund. Han er kritisk til åpne kontorlandskap, fordi de er vanskelig å tilrettelegge for denne gruppen.