Onsdag 10. juni går flyalarmen igjen. Selskapet Flexilarm har, i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),  oppgradert sin applikasjon hvor sivilforsvarets tester av flyalarmen er tilgjengelig som varsling på mobiltelefon. Appen Flexilarm kan lastes ned i Google Play og App store.  Foto. NTB Scanpix