Stiftelsen Dam er tildelt 75 millioner kroner som skal fordeles gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten i 2021. Programmet ble startet i fjor sommer som en konsekvens av koronapandemien.