Stiftelsen Dam har innvilget 275.000 kroner til helseopplysningsprosjektet “Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere”, etter særutlysning av stimuleringsmidler knyttet til pandemien. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Supervisuell as, og tegnspråkmiljøet ved Ål folkehøyskole inngår i prosjektledelsen.