Øre-nese-halsavdelingen og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus har utviklet en studie for å avklare effekten av behandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling) ved akutt hørselstap/døvhet – også kjent som sudden deafness.

Studien er laget etter strenge vitenskapelige kriterier og med fokus på høy kvalitet.

-Hvis denne behandlingsmetoden virkelig hjelper, bør det tilbys generelt ved akutt hørselstap. Men det kan også vise seg at det nytter kun ved noen definerte tilfeller, eller ikke i det hele tatt, sier overlege og leder av studiet Bernd Mueller ved Haukeland universitetssykehus.

I dag gjennomføres studien i tillegg til Bergen også i Stavanger, Førde og Trondheim. Om kort tid skal også universitetssykehusene i Oslo og Akershus samt sykehusene i Drammen og Skien starte å inkludere pasienter. Forhåpentligvis vil Universitetssykehuset i Tromsø også ta del i prosjektet.

Bernd Mueller, sudden deafness, Haukeland,Helge Tysse
EFFEKT. Overlege Bernd Mueller ved Haukeland universitetssykehus i Bergen leder studien om behandling i trykkammer kan ha effekt for sudden deafness – plutselig hørselstap. Foto. Privat

Ukjent årsak

Sudden deafness rammer flere hundre personer i Norge hvert år, men årsaken er ikke kjent. Det typiske er at man mister hørselen plutselig helt eller delvis på ett øre, svært sjeldent på begge ører. En del av pasientene blir bedre enten spontant eller ved hjelp av dagens behandling. Men mellom 40 og 70 prosent får varige problemer med redusert hørsel og ofte også plagsom tinnitus.

-Dagens behandling er med andre ord ikke tilfredsstillende, og formålet med vår studie er å undersøke om tilleggsbehandling i trykkammer gir bedre hørsel for pasienter som opplever plutselig og uforklarlig hørselstap.

Standardbehandlingen som gis ved denne tilstanden i dag er medisin som demper betennelsesreaksjoner i kroppen (prednisolon).  Trykkammerbehandling skal gis i tillegg til dette, og bør komme i gang i løpet av de første dagene etter at døvheten inntreffer. Personer mellom 18 og 80 år kan være aktuelle for å være med i studien.

Viktig forskning

Flere vitenskapelige studier de siste årene tyder på at behandling i trykkammer kan være positivt. Behandlingen medfører at oksygen blir tilført i store konsentrasjoner og når da også frem til det indre øret, som er avhengig av god tilgang til oksygen. Men studiene som så langt er tilgjengelige, er dessverre ikke gode nok til å slå fast om det faktisk har en slik positiv effekt, hvor stor effekten eventuelt er eller om det er kun spesielle grupper av pasienter som mest sannsynlig har nytte av metoden.

-Viser det seg at hyperbar oksygenbehandling faktisk hjelper, vil flere pasienter enn før ha god eller brukbar hørsel etter behandlingen og dermed fungere bedre sosialt og i arbeidslivet etterpå. Hvis studien fastslår at det ikke finnes en relevant effekt, kan vi spare pasienter for unødvendige behandlinger, feilaktige forhåpninger om bedring, reiser og tidsbruk – og spare helsevesenet for unødvendige kostnader, sier Bernd Mueller.

Her kan du lese om to pasienter som har gjennomført behandling i trykkammer:

Helge fikk hørselen tilbake

Liv Berit håper på bedring