HLFs landsmøte på Sundvolden i slutten av juni skal meisle ut kursen for hvordan vi ønsker oss fremtidens hørselsomsorg. Nytt i forslaget til handlingsprogram er et tredje ben å stå på; universell utforming og tilgjengelighet.

Forebygging og rehabilitering vil fortsatt være hovedelementer i HLFs landsomfattende arbeid. Det rommer tiltak for alle hørselshemmede, fra nyfødtscreening, via utdanning og arbeid, til å legge til rette for at våre stadig flere eldre får den hørselsomsorgen de fortjener og må ha.

Men dette kommer ikke av seg selv. Eldrebølgen som nå så smått har begynt å få sin virkning, vil bare forsterkes i tiårene som kommer. HLF må sørge for at samfunnet er klart til å møte denne bølgen. Derfor fokuserer HLF nettopp på de eldre i årets Hvert øre teller-kampanje, en kampanje hvor medlemmer, tillitsvalgt og lag vil gjøre en formidabel innsats. Så er det store spørsmålet om politikerne tar utfordringen og spiller på lag med HLF i arbeidet for en fremtidsrettet hørselsomsorg for de eldre.

Men det trengs også et krafttak for de aller yngste. En nylig fremlagt rapport (se side 34-36) viser at hørselshemmede barn og unge opplever mangelfull tilpasset undervisning og inkludering. Slik kan vi ikke ha det. Her må de ansvarlige politikerne jobbe frem et opplegg som gir hørselshemmede reell inkludering og muligheter til å få fullt utbytte av undervisningen på lik linje med sine medelever. De er jo alle fremtiden vår.

Og for å si det med HLFUs nylig avsluttende prosjekt for skoleelever, studenter og unge yrkesaktive: Vi er mer enn bra nok!

Tor Slette Johansen, redaktør