Sitter du ofte i bilkø? Da kjenner du til den frustrerende følelsen av å kaste bort dyrebar tid. Å vente på hørselshjelp, enten du trenger hørselstest, nye høreapparater eller hørselstekniske hjelpemidler er for mange hørselshemmede som å sitte dønn fast i trafikken. Ikke bare én ettermiddag, men i måned etter måned.

I denne utgaven av Din Hørsel har vi satt søkelys på ventetider og hva slags konsekvenser de gir. Er du blant de lavest prioriterte pasientene ved Akershus universitetssykehus, må du for eksempel vente 52 uker før du har vært sluset innom høre-nese-halslege (ØNH) og audiograf for høreapparattilpasning. Minst et halvt års ventetid har i flere år vært normalen ved mange andre hørselssentraler.

Over halvparten av all høreapparattilpasning i Norge skjer hos private ØNH-avtalespesialister med offentlig avtale, men også her er køene lange. Begge steder har koronapandemien gitt ytterligere treghet i systemet.

Køer og kapasitetsproblemer er «gammelt nytt» og godt dokumentert fra offentlige utredninger. Det har ikke manglet på advarsler fra fagmiljøer og HLF når eldrebølgen nå begynner å merkes. Det triste er at venting på hjelp = tap av livskvalitet. Omregnet i penger er kostnaden for tapt livskvalitet og deltakelse enorm. Vi snakker om en samfunnskostnad på 36 milliarder kroner i året for det samlede helsetapet blant hørselshemmede, viser en rapport fra Oslo Economics fra 2020.

Rapporten, som er laget på oppdrag av HLF, viser også at hørselshemming koster fire milliarder kroner i direkte og indirekte kostnader hvert år. Med andre ord: Gevinsten ved forebygging, gode rutiner for oppdagelse, oppfølging og behandling, og ikke minst rehabilitering, er gedigen. Det lønner seg å investere i oss!

Det er dette HLFs mangeårige krav om en nasjonal hørselsplan handler om. Vi trenger en forpliktende plan som kan sikre god offentlig hørselsomsorg som følger oss gjennom alle livsfaser fra fødsel til alderdom, uavhengig av bosted og økonomi.  

Vi trenger ikke flere utredninger nå, men handling i form av penger og fagfolk. Så kjære helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol: Vi har faktisk ikke tid til å vente lenger!