En undersøkelse Din Hørsel foretok blant landets kommuner tidligere i sommer viser at ni av ti kommer har hørselskontakt. Det er i seg selv bra. Det som ikke er bra, er at svært liten tid blir avsatt til dette arbeidet, og at hørselskompetansen synes generelt å være liten eller nesten fraværende.

Det bidrar på ingen måte til en god og verdig hørselsomsorg.

HLFs landsmøte i juni vedtok da også en resolusjon med krav om at alle landets kommuner skal ha en hørselskontakt med nok tid og god nok kompetanse til å gi et godt tilbud til hørselshemmede der de bor.

Resolusjonen ble oversendt regjeringen. Men hjelper det? Lite trolig, ikke minst sett i lys av at hørsel knapt er nevnt i regjeringens reform «Leve hele livet». Hørsel er liksom ikke så viktig.

Så hva kan gjøres?

Jo, klag og mas! HLF sentralt trykker jevnlig på overfor sentrale myndigheter. Men like viktig er det at hørselshemmede land og strand rundt sier fra når de ikke er fornøyd. Er du misfornøyd med den kommunale hørselsomsorgen, så klag. Send brev eller epost til ordføreren, skriv leserinnlegg i lokalavisen, ta kontakt med lokalpolitikere, bruk alle de kanaler som er mulig for å sette hørsel på dagsorden der du bor.

Det samme gjelder på mange andre områder også.

Er du misfornøyd med lyd og teksting på tv – og det er det mange som er – så ring eller send klage til NRK eller TV 2s kunderservice.

Får du ikke skrivetolk, så klag. Og i alle fall registrer deg som bruker.

Får du ikke den tilretteleggingen på skolen eller arbeidsplassen du har behov for, så klag.

Er det høy lyd på restauranten du besøker, så klag.

Uansett hva det gjelder, det nytter å klage og mase. Og sier mange nok fra, så blir vi til slutt hørt!