Denne høsten skal vi velge og vrake lokalpolitikere. Din Hørsel har stilt de ni partiene som i dag er representert på Stortinget fire spørsmål om hørsel. Selv om det i år er kommune- og fylkestingsvalg, gir svarene fra sentralt hold en pekepinn på hva de enkelte partiene vil eller bør gå inn for der du bor. Spør gjerne dine lokale politikere i innspurten av valgkampen om hvordan de vil følge opp de mange gode intensjonene fra eget parti. Kanskje kan disse svarene bli avgjørende for hva du stemmer. Kanskje kan du også påvirke ved at du gir kommune- og fylkesrepresentanter viktig kunnskap om hva som kreves lokalt for å skape en god hørselsomsorg.

Tinnitus, eller øresus, er et annet tema som vi har valgt å bruke mye plass på i denne utgaven av Din Hørsel. 15 prosent av befolkningen har tinnitus, og HLF får stadige henvendelser fra både egne medlemmer og andre som sliter med dette helseproblemet: Hva slags behandling hjelper? Hvordan mestre et liv uten stillhet?

Vi håper de mange intervjuene med fagfolk og tinnitusrammede kan gi økt kunnskap og håp. HLFs egne tillitsvalgte likepersoner innen tinnitus er også verdt å nevne. Bruk dem, og spre ryktet om at de fins.

Den observante leser vil kanskje se at Din Hørsel har fått et visuelt ansiktsløft. Dette har vi gjort for å gi et mer leservennlig og oversiktlig fagblad. Gi oss gjerne innspill, ros, ris og forslag til saker vi kan ta opp i senere utgaver.

Sist, men ikke minst, ønsker vi alle et godt valg. Den som stemmer, bestemmer!