Et inkluderende og godt tilrettelagt arbeidsliv er avgjørende for at hørselshemmede i yrkesaktiv alder skal fungere på lik linje med alle andre mennesker, både på jobb og i privatlivet.

Derfor har HLF bestemt seg for å fokusere nettopp på yrkesaktive med nedsatt hørsel i årets Hvert øre teller- kampanje. HLFs mange tillitsvalgte og medlemmer vil i løpet av noen korte vår- og sommermåneder arrangere rundt 120 stands landet over med informasjon om hørsel, de aller fleste steder også med hørselstesting.

Rundt 100.000 høreapparatbrukere er i dag sysselsatt i det norske arbeidslivet. Beregninger viser at minst like mange hører så dårlig at du ville ha stor nytte høreapparat. I tillegg kommer de mange som sliter med tinnitus og ménièere, og de som har følgeplager på grunn av sitt hørselsproblem.

Den nylig fremlagte folkehelsemeldingen har fastslått at hørselstap er et folkehelseproblem, og regjeringen har intensjoner om å sette inn flere tiltak som skal gi en bedre hørselsomsorg for alle.

Det må ikke minst gjelde også for yrkesaktive med et hørselstap. Men for denne gruppen må man se bredere enn det rent helsefaglige. De politiske festtalene om et inkluderende arbeidsliv må resultere i mer enn ord. Nav må innta en proaktiv holdning, informere om og sikre at både arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter ikke bare blir ord på papiret, og være en støttespiller for begge parter.

Nav må med andre ord bidra til å skape et arbeidsliv hvor det er reell adgang til og rom for mennesker med en funksjonshemming.

Barrierer må bygges ned, kompetansen opp, og tiden er overmoden for å kaste fordommer på skraphaugen.