Et hektisk år for HLF

2019 blir på mange måter et hektisk år for HLF. På den ene siden kan det komme mange avklaringer som får direkte betydning for alle landets hørselshemmede. På den andre siden skal HLF som organisasjon gjennom store endringer.

Det er først og fremst våre rettigheter som står på spill. En rapport om den fremtidige organiseringen og finansieringen av hjelpemiddelområdet er ventet nå på våren. HLF vil kjempe hardt for at finansieringen skal fortsette under Folketrygden som nå med gratis høreapparater.

Organiseringen av tolketjenesten skal også under lupen, og her vil HLF kreve en bedre organisering, flere skrivetolker og fortsatt finansiering under Folketrygden.

Dette er rettigheter HLF vil kjempe hardt for å beholde.

Innad i organisasjonen vår skal 14 fylkeslag gjennom en omfattende sammenslåingsprosess, mens fire fylkeslag fortsetter som før. Trøndelag viste vei i fjor med å slå seg sammen til et livskraftig fylkeslag.

Erfaringen derfra er at det er viktig å starte samtaler og felles møtevirksomhet så tidlig som mulig for å lære hverandres kulturer og organisasjoner å kjenne, og skape de menneskelige relasjonene som vil gjøre sammenslåingene vellykkede.

Og samtidig går den teknologiske utviklingen sin gang. Din Hørsel har i dette nummeret tatt en titt i glasskulen. Det er mye spennende på gang.