Hørselstap får innvirkning i alle livets faser; i barnehagen, i skole og utdanning, hjemme, i venneflokken, i sosiale sammenhenger – og på jobben.

Din Hørsel fokuserer i denne utgaven på nettopp jobben. Yrkesaktive med et hørselstap sliter, det viser all tilgjengelig kunnskap. De sliter mer enn mange andre yrkesaktive. Mange yrkesaktive sliter så mye at de faller helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Årsakene kan være mange og sammensatte, men en ting er sikkert: Slik kan vi ikke ha det.

Det hviler et spesialt ansvar på myndighetene å inkludere de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Titusenvis mennesker med en nedsatt funksjonsevne står i dag utenfor. Og de fleste vil inn.

Det er «storpolitikk». Men hva kan vi gjøre for dem som allerede er og fortsatt vil være i arbeid?

Høreapparater og andre tekniske hjelpemidler er én ting. Hørselskunnskap, tilrettelegging og oppfølging en annen. Åpenhet om eget hørselstap og evne og forutsetning for å ta grep om egen situasjon en tredje.

Dette er på ingen måte den hørselshemmedes ansvar alene. Men det er en god start med erkjennelse av, kunnskap om og åpenhet om eget hørselstap. Det er et godt utgangspunkt for å redusere risikoen for å bli sliten eller utbrent.

Linda og Karen er to yrkesaktive som med åpenhet og riktig tilrettelegging har lykkes med å skape seg en velfungerende arbeidssituasjon. Du kan lese deres historier på side 10-13.

Med åpenhet følger gjerne forståelse. Og er forståelsen og viljen til stede hos arbeidsledere og kolleger, og har man et godt faglig støtteapparat i ryggen, kan arbeidsdagen bli flere hakk bedre.