Morten Buan, forbundsleder i HLF

Vi kunne ikke blitt mer enige med Frank Rossavik i at det er på høy tid at Norges største minoritetsgruppe både synes, høres og kreve sin rett på en mer kraftfull måte. Derfor er kampen for at mennesker med alle typer hørselshemminger skal oppnå likestilling i samfunnet en klar prioritet for HLF. En del av denne kampen vil framover bli kjempet ved å enda tydeligere vise fram mangfoldet i gruppene vi representerer. Styrken vår ligger i at vi er mange!

MANGFOLD. HLF går inn i diskusjonen om begrepsbruken med et mangfoldsperspektiv.
MANGFOLD. HLF går inn i diskusjonen om begrepsbruken med et mangfoldsperspektiv.

Vi er også helt enige i at oppmerksomheten om utfordringene knyttet til hørselshemming er ufattelig lav, og at det å ha hørselstap blir hemmende i møte med et samfunn som ikke ligger til rette for likestilt deltakelse. Det er rett og slett på høy tid at politikere tar FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter på alvor, og her spiller vi en sentral rolle. Vi er utålmodige, og får daglig inn historier fra våre medlemmer om diskriminering som gjør oss regelrett forbanna og gir oss ekstra energi til å stå på videre.

Ønsket om at vår sak får mer synlighet og håpet om at flere kjente mennesker representerer side om side med oss, deler vi også med Rossavik. Vi arbeider målrettet for å bedre hørselshemmedes situasjon i praksis. Det kom kanskje ikke klart nok frem i mitt intervju med Din Hørsel sist at vi nettopp av disse årsakene nå inviterer til bred debatt. Og her er ingenting skrevet i stein. Vi er opptatt av at dette skal være en god og inkluderende prosess som får fram perspektiver fra hele bredden av medlemsbasen vår. Vi er derfor glade for at Rossavik tar del i samtalen og kommer med sine velformulerte og kloke synspunkter. 

For la det være klinkende klart: HLF har som hovedmål å sikre at alle med ulike former for hørselshemninger får god livskvalitet og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. For å lykkes med dette må det samfunnsmessige endringer til.

Men i motsetning til Rossavik, tror vi at å vise fram et stort mangfold hørselshemninger og snakke på en måte som kan hjelpe enda flere, er veien å gå.

Vi går derfor inn i denne diskusjonen med et mangfoldsperspektiv. Per i dag er det slik at det overordnede begrepet «hørselshemmet» i stor grad forstås synonymt med betydelig nedsatt hørsel. Selv om vi vet at begrepet favner bredere, er dette en allmenn oppfatning både i og utenfor organisasjonen vår. I medlemsundersøkelsen vår fra 2020 fremkommer det i tillegg at det er en liten grad av tilknytning til begrepet «hørselshemmet» når det gjelder identitet blant våre medlemmer.

Mye av suksessen til HLF handler historisk blant annet om en evne til å omstille og inkludere i vårt fellesskap. Derfor har vi troen på at vi må være en organisasjon som tydelig inkluderer alle i våre målgrupper, enten man identifiserer seg som hørselshemmet eller ikke. Både 20-åringen med en begynnende tinnitus, 50-åringen med ménière og 80-åringen med sterkt nedsatt hørsel, skal vite at HLF er organisasjonen som kjemper deres hørselssak.

Vi må bli enda mer synlige, som en mangfoldig gruppe. Da trenger vi debatten om hvordan vi omtaler vår mangfoldige million mennesker med en hørselsutfordring.

Velkommen til å delta!