– Nå er ventelistetrenden nedadgående, men det er selvfølgelig veldig trist for pasienten som dere har snakket med, som opplevde at timen stadig ble utsatt, sier daglig leder Geir Thorvald Follestad i Oslo ØNH.

Kuttet ventelistene

Sammen med kollegene Oscar Løvdal og Fridtjof Walseth har han lagt bak seg et år som var spesielt vanskelig for spesialistpraksisen.

– Nå har vi ansatt tre nye audiografer, og nå fungerer det veldig bra. Ventelisten har kommet ned i fire-fem måneder fra du begynner hos fastlegen til du har ferdig innstilt høreapparat, og den ser ut til å synke videre, forteller Walseth.

Oslo ØNH opplever det samme som kolleger over hele landet.

– Om du er i Tromsø eller Kristiansand, eller hvor du er, så er mangelen på audiografer den samme, sier Løvdal. Han sitter i Legeforeningens spesialitetskomité for øre-nese-halssykdommer. Derfor reiser han rundt i landet og ser hvordan det står til andre steder.

Utdanner for få

– Utdanningskapasiteten tilsvarer ikke etterspørselen. Vi er blitt fortalt at det var 30 studenter på siste kull i Trondheim, og så ble det uteksaminert 15. Det er bare én institusjon som utdanner audiografer, sier Løvdal og håper på hjelp fra Hørselshemmedes Landsforbund med å ta tak i problemet.

Utviklingen i befolkningen tilsier at flere og flere kommer til å bli henvist til spesialist med dårlig hørsel. Samtidig slutter mange audiografer i yrket, eller de begynner hos høreapparatfirmaene.

Fikk ikke hjelp

Da Oslo ØNH slet som verst med sykmeldingene, skrev legene brev til Helse Sør-Øst og spurte om hjelp, men helseforetaket hadde ingen audiografer å avse.

– Men nå håper vi at færre skal oppleve utsatte timer. Trenden har klart vært positiv, sier Follestad.

Oscar Løvdal forteller at audiografene ved Oslo ØNH får avlastning. De som blir henvist dit uten at det ser ut som at høreapparat nødvendigvis er løsningen, testes for hørsel med øreklokker på hodet og har legetime uten samtidig audiograftime.

– Vi har tre audiografer med hver sin audiometriboks og i tillegg et fjerde hørselsrom med ekstra boks. Hos oss gjør ikke audiografene ren screeningaudiometri, sier Løvdal.