NRK har sitt eget brukerråd for å få innspill til tilgjengeligheten – hvordan innholdet og tjenestene fra kringkasteren skal kunne gjøres tilgjengelig for alle. I fjor fikk rådet utvidet oppgavene sine: Nå skal det også gi råd om hvordan NRK kan speile funksjonsmangfold, både i innhold og organisasjon.

– Tapsprosjekt

Likevel: Medlemmene i rådet må dekke utgiftene sine selv.

– Med fem timers reisevei er det et rent tapsprosjekt økonomisk. Det sier rådsmedlem Gustav Granheim til Handikapnytt, som skrev om saken først.

Sindre Falk representerer de hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i brukerrådet. Han forteller at også han må skyve på arbeidstiden for å kunne være med i møtene.

Deltidsjobb

– Dette er i aller høyeste grad «frivillig arbeid», slår Falk fast. Unntaket er de brukerrådsmedlemmene som er ansatte i organisasjonene de representerer. De får vanlig lønn og møter i rådet i arbeidstiden.

Det gjør ikke Sindre Falk, som arbeider deltid for Briskeby videregående skole i Lier, som eies av HLF.

– Dette fungerer bare fordi jeg jobber deltid, mener han selv.

HLF betaler reise

– Et typisk år for meg består av tre–fire heldagsmøter, gjerne et par mindre møter eller ting, og innimellom representasjon slik som å møte for HLF i Kringkastingsrådet, sier han.

Falk har sittet i rådet siden det ble opprettet i 2015. Det han får dekket, er reiseutgiftene til møtene i Oslo. Dem betaler HLF.

– Burde dekket utgifter

– Etter min mening burde et råd eller utvalg på såpass høyt nivå dekke reiseutgifter, tapt arbeidsinntekt og i det minste gi et symbolsk honorar per møte, sier han.

Arbeidsplassen hans, Briskeby-konsernet, dekker reise og betaler honorar til dem som har verv i styre og brukerutvalg. – Men NRK klarer altså ikke det, sier Sindre Falk.

NRK ser på saken

Til Handikapnytt forteller NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen at NRK nå ser på utgiftene til medlemmene i brukerrådet. NRK spør blant annet de kommunale rådene for funksjonshemmede om hvordan de dekker utgiftene til medlemmene.