Disse dystre tallene kommer frem i årets Helsepolitiske barometer, som er utarbeidet av innsikts- og rådgivningsselskapet Kantar.

HLF har bidratt med fem spørsmål knyttet til viktige sider ved hørselsomsorgen.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Halvparten av befolkningen peker på «helse og omsorg» som en av de tre største utfordringene landet står overfor. Det er den høyeste andelen som har vært målt i de 11 årene spørsmålet har vært stilt.

-Det er skremmende å se at en så stor del av befolkningen utsettes for så mye støy  at de er bekymret for egen hørsel, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Plagsom støy

24 prosent av befolkningen har i løpet av det siste året vært utsatt for plagsom støy som har gjort dem bekymret for egen hørsel.

26 prosent av mennene og 23 prosent av kvinnene svarer at de har vært utsatt for plagsom støy, mens tallene fordeler seg med 28 prosent på de under 45 år og 19 prosent på de over 60 år. Den aldersmessige forskjellen skyldes ifølge Kantar mest sannsynlig at de yngre i større grad oppsøker situasjoner med mye støy enn de eldre.

MYE BRÅK. Mange arbeidsplasser kan påføre ansatte plagsomme støyskader. Illustrasjonsfoto. Colourbox
MYE BRÅK. Mange arbeidsplasser kan påføre ansatte plagsomme støyskader. Illustrasjonsfoto. Colourbox

Konserter er verst

49 prosent av de spurte sier at konserter er stedet de opplever mest plagsom støy som gir bekymring for egen hørsel. 43 prosent oppgir arbeidsplasser som den verste støykilden.

Andre peker på kino (22 prosent), reising (16 prosent), besøk på restauranter/kafeer (15 prosent) eller bruk av hodetelefoner (11 prosent).

De under 30 år rapporterer i større grad om støy på konserter (70 prosent), kino (31 prosent) og bruk av hodetelefoner (19 prosent).

48 prosent av menn og 58 prosent i aldersgruppen 30-59 år er mer utsatt for støy på jobb. 

Aldersgruppen 60-74 år plages mest av støy på kafeer og restauranter (30 prosent). Når det gjelder støynivået på konserter er problemet større for kvinner enn for menn: 54 prosent av kvinnene og 44 prosent av mennene er bekymret for konsertstøy. Resultatene er ikke kontrollert for i hvilken grad de spurte har oppsøkt slike steder.

LYDMILJØ: Mange vil ha strengere krav for å hindre helsefarlig støy. Illustrasjon. Kantar
LYDMILJØ: Mange vil ha strengere krav for å hindre helsefarlig støy. Illustrasjon. Kantar

Strengere krav til lydmiljø

45 prosent av de spurte vil ha strengere krav til lydmiljø på arbeidsplasser, og 40 prosent vil ha støybegrensning på konserter og utesteder.

26 prosent mener det må settes krav til lydmiljø i offentlige bygninger eller på restauranter og kafeer, mens 23 prosent etterlyser informasjonskampanjer.

Når mer enn én av fire etterlyser bedre akustikk på kafeer og restauranter, bør dette ses i sammenheng med at 30 prosent av befolkningen forteller at de har forlatt en restaurant eller kafé nettopp på grunn av støy.

Skriftlig informasjon viktigst

De fleste foretrekker å motta reiseinformasjon både skriftlig og muntlig.

På reiser er det viktig å få med seg informasjon som blir gitt om for eksempel endringer av reiserute, forsinkelser og evakuering. 37 prosent foretrekker å få slik informasjon via informasjonsskjerm, sms eller app, og kun seks prosent sier de foretrekker å få den muntlig. 54 prosent sier de helst vil ha reiseinformasjon både skriftlig og muntlig. Skriftlig reiseinformasjon er dermed et ønske fra over 90 prosent av befolkningen.

Krav om hørselstest for 60+

Ubehandlet hørselstap er ifølge eksperter den viktigste enkeltårsaken til demens, og 78 prosent av befolkningen slutter opp om at gratis hørselstest bør være et tilbud til alle over 60 år.

Dette er en sak som mange av velgerne til Arbeiderpartiet (83 prosent) og Rødt (83 prosent) slutter opp om.

MÅ TA TAK. HLF krever at myndighetene kommer på banen for å sikre bedre lydmiljøer. Illustrasjon. Kantar
MÅ TA TAK. HLF krever at myndighetene kommer på banen for å sikre bedre lydmiljøer. Illustrasjon. Kantar

Må komme på banen

HLF mener disse tallene tydelig viser at det er behov for forebygging av hørselsskader på flere arenaer i samfunnet.

-Vi ser også en forventning til at myndighetene kommer tydelig på banen i undersøkelsen. At så mange mennesker for eksempel opplever problematisk støy på arbeidsplassen, er et problem vi mener må tas på alvor. Hørselen skal vare livet ut og derfor må den tas godt vare på, sier Peersen.

Mer bevissthet

Han understreker at det samtidig er noe positivt i tallene.

-At mange reagerer med bekymring på støy, kan også vitne om en bevissthet om risikoen for hørselskader. Er man selv bevisst på risikoen ved støy, er det også større sjanse for at man selv gjør noe aktivt for å beskytte sin egen hørsel.

-Så håper jeg at flere i tiden fremover får øynene opp for at også direkte lyd på ørene gjennom hodetelefoner kan være skadelig, for her har bevisstheten vært lavere enn vi skulle ønske. Derfor har vi nå lansert forebyggingskampanjen #HeadsetChallenge, som retter seg mot at barn og unge nettopp må ta vare på hørselen, sier Henrik Peersen.