Tor Slette Johansen, redaktør

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovte gull og grønne skoger for hørselshemmede i sine partiprogrammer før årets stortingsvalg. Hurdalsplattformen ga også bud om at forskjeller skulle utjevnes og folk flest skal få det bedre.

Så langt, så bra.

Skuffelsen ble desto større da den nye regjeringen la frem sitt eget forslag til statsbudsjett for 2022. En nasjonal hørselsplan ble ikke nevnt med ett ord, heller ikke universelt utformede nærskoler. Verst var det likevel at regjeringen bevisst valgte å skrote Solberg-regjeringens forslag om å bevilge 23,7 millioner kroner til å styrke tolkeområdet med inntil 25 nye tolker.

Den svir.

Skrivetolking er særdeles viktig for svært mange hørselshemmede. Historiene om avlyste møter og konferanser er mange, og denne skrotingen betyr bare at galskapen fortsetter.

HLFs forbundsleder Morten Buan sa rett ut at han og HLF er forbannet, og minner om at dette er et brudd på FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne – CRPD. (Se Buans kommentar side 47).

Jeg skjønner at det ikke er mulig å få plass til alt i ett budsjett. Regjeringen kan dekke seg under at den har fire år på seg til å innfri sine løfter. Fakta er at vi nå er over én million hørselshemmede, 800.000 personer har tinnitus, og at hørselshemming rammer barn, unge, voksne og eldre over hele landet. Mange sliter daglig for å få den hjelpen de trenger for å fungere som «folk flest». Dette bør veie tungt. Det er ikke tiden for å stikke hodet i sanden.

HLF gir ikke opp kampen for en bedre hørselsomsorg. Tvert om. Dette trigger til økt innsats på alle plan både lokalt og sentralt. Forventningene om å bli sett og hørt neste år er store. Veldig store.

I mellomtiden kan vi nå se frem til noen rolige dager. Kollega Bjørg Engdahl og jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!