Folkehelseinstituttet tilbyr nå informasjonsbrosjyrer om koronavaksinering på 45 språk. Brosjyrene er også tilrettelagt for syns- og hørselshemmede i form av tegnspråkvideo med undertekster og stemme, og som lydfiler på flere språk.