Røykere har 15 prosent større sjanse for å få nedsatt hørsel enn ikkerøykere, viser en undersøkelse fra University of Manchester Research. Jo mer du røyker, jo større er riskoen. Også passiv røyking kan medføre nedsatt hørsel. (Kilde. Hørelsen) Foto. Colourbox