Edel Sofie Nilsen (61) fra Asker er ansatt som ny rektor ved Briskeby videregående skole i Lier. Hun avløser Berit E. Tollefsen som går av til sommeren. Nilsen jobber i dag som  skolefaglig rådgiver i Asker kommune. Hun tiltrer stillingen 6.april.