I 2020 lanserte Navs tolketjeneste en ny ordning for å bestille tolk på nett, blant annet etter påtrykk fra HLF. Løsningen ble valgt for å ivareta personvern, for å lage et mer effektivt system for tolkeformidlerne på tolketjenestene, og for å kunne gi brukere og andre bestillere god oversikt over sine bestillinger.

Tjenesten benyttes nå av mange tolkebrukere, bestillere, frilanstolker og av alle de lokale tolketjenenestene.

Nye funksjoner

-Tjenesten utvikles litt og litt, så det kommer fortløpende nye funksjoner. Representanter fra brukerorganisasjonene, blant annet HLF, har kommet med innspill til hvordan tjenesten kan utvikles, sier Linda Stadshaug og Berit A. Søgård i styringsenheten ved Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

For å bestille tolk via nettsiden tolkebestilling.nav.no må du benytte bank-ID. Trenger du informasjon om hvordan løsningen fungerer, finner du dette under knappen «Veiledning». Opplæringen finnes både skriftlig, på tegnspråk og med norsk tale.

Fysisk opplæring

Nå kan tolketjenestene også tilby fysisk opplæring i bruk av tolkebestillingsløsningen, og flere regioner har allerede tidspunkt klart. Tolketjenestene i Innlandet, Vest-Viken, Oslo og Trøndelag har fastsatt flere opplæringsmøter i januar og februar:

  • Tolketjenesten i Innlandet tilbyr opplæring i den nye bestillingsløsningen 27. januar 2022 klokken 17.30-20.00: Nav Hamar, Grønnegata 83. I tillegg blir det informasjon om akuttvaktordninga på tolkeområdet. Målgruppa er hørselshemmede og døve tolkebrukere i hele Innlandet.
  • Tolketjenesten i Vest-Viken: 9. februar 18.00-20.00 og torsdag 10. februar 12.00-14.00 i Nav Hjelpemiddelsentral Vest-Viken, Buskerudveien 126, Drammen, samt 24. februar 17.00-19.00 på Pers hotell, Sentrumsvegen 72 i Gol.
  • Tolketjenesten i Trøndelag: 24. januar 17.30 i Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Levanger og 31. januar 17.30 i Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Sandmoen.
  • Tolketjenesten i Oslo; 16. februar 17.30-20.30 i Nav hjelpemiddelsentral Oslo, åpen kveld med opplæring i tolkebestillingsløsningen.
Navs tolketjeneste, Jan Joakimsen, Merete Orhol., Stadshaug, Søgård
NYTTIGE INNSPILL. HLF har vært en aktiv bidragsyter til Navs arbeid med en bedre tolketjeneste. Fra venstre Berit A. Søgård og Linda Stadshaug i styringsenheten ved Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Jan Joakimsen, sentralstyremedlem i HLF og HLFs politiske leder Merete J. Orholm. Foto. Privat.

Opplæring i lokallaget

-Om du ønsker opplæring i å bestille tolk kan du kontakte din lokale tolketjeneste, som vil hjelpe deg med individuell opplæring. Det kan også avtales at tolketjenesten besøker din lokale forening og gir opplæring der.

-Vi oppfordrer alle til å lære seg den nye bestillingsløsningen og å ta den i bruk. Av ulike grunner vil noen ha problemer med å bruke den digitale tolkebestillingsløsningen på grunn av for eksempel synsnedsettelser, manglende IT-kompetanse, språkutfordringer eller andre ting. Derfor er det fortsatt mulig å bestille tolk via e-post, sms og telefon, opplyser Linda Stadshaug og Berit A. Søgård.

HLF: Kunnskap viktig

- Å ha kjennskap til og kunnskap om hvilke tjenestetilbud hørselshemmede kan benytte seg av for å gjøre hverdagen enklere, er viktig for å kunne ta dem i bruk, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.

-Det er veldig positivt at Navs tolketjeneste tilbyr opplæring. Det øker kunnskapen om tjenesten og vil nok forhåpentligvis senke terskelen til å ta i bruk tolk. At de tilbyr å komme til HLFs lokallagene er også veldig positivt.

-HLF oppfordrer alle til å lære seg mer om tolketjenesten og hvordan for eksempel skrivetolk kan være et hjelpemiddel hvis du går på skolen, er i arbeid, deltar i forenings- og kulturliv, skal i en konfirmasjon eller bestille en legetime. Få opplæring og ta tolketjenesten i bruk, lyder Merete J. Orholms oppfordring.

Les også: Her finner du informasjon om alle tolkemetoder som Nav kan tilby