NAV tilbyr nå kunnskap om hørsel på nettestedet www.kunnskapsbanken.net, blant annet om kommunikasjon med hørselshemmede, barn og unge og om utdanningsløp. Bildet er hentet fra HLFs foreldre- og barnutvalgs konferanse i oktober. Les mer her