HLF Briskebys avdeling for rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) og Briskeby videregående skole i Lier stenger med øyeblikkelig virkning ned sin virksomhet, i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger for å begrense koronaviruset. Ingen kurs vil bli avholdt, og alle elevene ved skolen sendes hjem. Nedstengningen vil vare til over påske.